وقتي کسي رو دوست داري حاضري جون فداش کني
حاضري دنيا رو بدي، فقط يه بار نگاش کني
به خاطرش داد بزني، به خاطرش دروغ بگي
رو همه چي خط بکشي، حتي رو برگ زندگي
وقتي کسي تو قلبته، حاضري دنيا بد باشه
فقط اوني که عشقته عاشقي رو بلد باشه
قيد تموم دنيا رو به خاطر اون مي زني
خيلي چيزا رو مي شکني، تا دل اونو نشکني
حاضري قلب تو باشه، پيش چشاي او گرو
فقط خدا نکرده اون يه وقت بهت نگه برو
حاضري هر چي دوس نداشت، به خاطرش رها کني
حسابتو، حسابي از مردم شهر جدا کني
حاضري حرف قانونو، ساده بذاري زير پات
به حرف اون گوش کني و به حرف قلب باوفات
حاضري جونتو بدي، يه خار توي دستاش نره
حتي يه ذره گرد و خاک تو معبد چشاش نره
حاضري مسخرت کنن تمام آدماي شهر
اما نبيني اون باهات کرده واسه يه لحظه قهر
حاضري که هر جا بري به خاطرش گريه کني
بگي که محتاجشي و به شونه هاش تکيه کني
حاضري هر چي بشنوي، حتي اگه سرزنشه
به خاطر اون کسي که خيلي برات با ارزشه
حاضري هر روز سر اون با آدما دعوا کني
غرورتو بشکني و باز خودتو رسوا کني
حاضري هر کي جز اونو ساده فراموش بکني
پشت سرت هر چي مي گن چيزي نگي، گوش بکني
وقتي کسي رو دوست داري، صاحب کلي ثروتي
نذار که از دستت بره، اين گنج خيلي قيمتي
0.982157001313580508_parsnaz_ir.jpg

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:49  توسط علی  |